Mainframe Consultant

Opis firmy

Rekrutacja na potrzeby najbliższego projektu realizowanego zdalnie z Polski dla duńskiej firmy FP Consultants. FP Consultants dostarcza swoim duńskim klientom wysoko wykwalifikowanych konsultantów finansowych i IT.

Opis stanowiska

Praca dla klienta nad procesami ITIL.

Wymagania

Podstawowym wymaganiem jest dobra znajomość z / OS. Prawdopodobnie masz wyższe wykszatłcenie w IT. Informatyk, inżynier, itp. Jednak kluczowe jest mocne doświadczenie w pracy z mainframe. Najlepiej jeśli znasz każdy z poniżych obszarów:

  • VTAM, RACF, SMP / E
  • TMON, OPS / MVS, SAS, Sysview
  • Compiler
  • CICS, DB2, SQL
  • z / OS, platforma Windows

Powinieneś mieć zmysł matematyczny i techniczny, być w stanie znajdować złożone rozwiązania. Językiem firmy jest duński, ale wystarczająca jest znajomość angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy

Oferujemy ciekawą i uczciwie płatną współpracę w międzynarodowych projektach. Praca zdalna jako freelancer. Najlepiej z Warszawy. Możliwa dłuższa współpraca.

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w formacie Word klikając w przycisk aplikowania. CV może być w języku polskim lub angielskim.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez FP Consultants ApS i MI-Project Sp. z o.o.”